Tüm ürünlerde 150 TL ve Üzeri Alışverişlerde KARGO ÜCRETSİZ!

Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.      GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine yönelik taleplerde bulunma hakkı verilmiştir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

2.      BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

 

Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Tur. Tic. A.Ş.

Santral Garaj Mh. Merinos Cad. Merinos A.K.K.M. B. Kapısı

Osmangazi – BURSA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

 

Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Tur. Tic. A.Ş.

Santral Garaj Mh. Merinos Cad. Merinos A.K.K.M. B. Kapısı

Osmangazi – BURSA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru

Kep Adresi

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlar ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

3.      BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibi Bilgileri

 

İsim Soyisim:

 

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

 

Telefon Numarası:

 

 

E-posta:

 

 

Adres:

 

 

                        Şirket ile ilişkinizi belirtiniz.

 

 

Müşteri

 

İş Ortağı

 

 

Ziyaretçi

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

Eski/Mevcut Çalışanım

 

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Çalışma Dönemi  : ...........................................................

Tarih: .......................................................................................

 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

 

 

Diğer: ....................................................................

 

 

 

 

 

 

  

Başvuru Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, başvuru sahibinin, veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceği haklar aşağıdaki gibidir.

 

 

Talep Konusu

             SEÇİM

Şirketiniz tarafından kişisel verimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.(KVKK m.11/a)

 

Şirketiniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK m.11/b)

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK m.11/c)

 

Kişisel verilerim, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişilerin kim veya kimler olduğunu öğrenmek istiyorum. (KVKK m.11/ç)

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK m.11/d)

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. (KVKK m.11/e)

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yan tarafta bulunan boş alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK m.11/f)

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (KVKK m.11/g)

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu yan tarafta bulunan boş alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.(KVKK m.11/ğ)

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini  seçiniz:

 

o  Adresime gönderilmesini istiyorum.                                              

o  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

o  Elden teslim almak istiyorum.

 

 

 

Başvurucunun Adı Soyadı              :

Başvuru Tarihi                                 :

İmza                                                   :

 

 

Kampanya ve Yeniliklerden Haberiniz Olsun !