Tüm ürünlerde 150 TL ve Üzeri Alışverişlerde KARGO ÜCRETSİZ!

Dersimi Müzede Nasıl İşlerim?

Stok Durumu:
VAR
Fiyat:
100,00 TL
Adet:

Öğretmenlere Özel Dersimi Müzede Nasıl İşlerim?

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında

Ders İşlemenin Püf Noktaları

Eğitiminin Amacı ve Hedefi : Öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamı olarak müzeyi kullanabilmesi ve ders içi kazanımını müzede işleyebilecek şekilde bilgilenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yaratıcı drama yöntemini tanıması hedeflenmektedir.

 
Kimler Katılabilir : Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim öğretmenleri, branş öğretmenleri, kurum eğitmenleri ile öğretmen adayları.
 
Eğitmen : Sinan Işık – Drama Eğitmeni (2018-2019 eğitim-öğretim yılında hayata geçen “Drama ile Dersler Müzede” projesinin planlayıcısı ve uygulayıcısıdır.)
 

Eğitimin Süresi: 10.00-17.00

Tarih: 19.10.2019
Yer: Bursa Göç Tarihi Müzesi 

Eğitim Yöntemi: Yaratıcı Drama

Seçilen bir konunun bir drama eğitmeni eşliğinde, bir grupla ve grubun yaşantılarından yola çıkılarak doğaçlama, rol oynama vb. teknikler kullanılarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama akla gelebilecek bütün konuların eğitiminde bir yöntem yani araç olarak kullanılabilir. Bu sayede katılımcı klasik eğitim sisteminin getirdiği ezberci ve edilgen konumdan kurtularak, aktif ve etken konuma geçebilecektir. Yaratıcı drama katılımcının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönlerinin bütününe hitap ederek eğitimde kalıcılık sağlar. Yaratıcı drama yönteminin klasik yöntemle karşılaştırıldığında bilgiyi katılımcıda daha kalıcı sakladığı birçok bilimsel araştırmaya konu olmuş ve ispatlanmıştır.

Eğitimin Dayanağı ve İçeriği:

Eğitim, okullarla sınırlı olmayıp, okul dışı kurumlarda ve mekânlarda da yapılabilen, her türlü mekânın birer derslik gibi kullanılabileceği bir durum olma özelliğine sahiptir. Bu bağlamda müzeler farklı eğitim ortamı olarak çağdaş eğitimi önemseyen ülkelerin en çok yararlandığı kurumlardandır.

Müzeler günümüzde sadece eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine değil toplumsal belleğin bir tanığı olarak eğitim, çalışma ve haz amacıyla topluma ve toplumun gelişimine hizmet etmektedir. Durağan mekâna dayalı klasik müzecilik anlayışı yerini yaşantılardan yola çıkan çağdaş müzecilik anlayışına bırakmıştır. Artık müzeye maruz kalınmamakta, müze yaşanmaktadır.

MEB 2023 Vizyon Belgesinde okulların bölgelerindeki müzelerle iş birliğini arttırmasına; doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılmasına değinilmiştir.

Bu dayanaklar doğrultusunda öğretmenler için hazırlanan “Dersimi Müzede Nasıl İşlerim?” eğitim serisi; anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim müfredatlarında bulunan ders içi kazanımlarının yaratıcı drama yöntemiyle müzede nasıl gerçekleştirilebileceğini ve öğretmenin müzeyi kullanarak nasıl ders işleyebileceğini uygulamalı olarak göstererek öğretmenin yetkinliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Önemli Not: Bu eğitimi alan öğretmenler okul dışı öğrenme ortamlarında ders içi kazanımlarını işlemenin önemli olduğu ve projelerle desteklendiği bu süreçte, uygulanacak eğitimden sonra randevu alarak sınıflarını uygun olan bir müzeye getirip ders içi kazanımlarını müzede işleyebilirler.

Bilgi İçin:0224 716 37 37

http://www.bursamuze.com/

Bilet Özeti Boşalt

0 Bilet

  • Tutar:
  • 0,00 TL
  • KDV(%18):
  • 0,00 TL
  • Ödenecek Tutar:
  • 0,00 TL

Kampanya ve Yeniliklerden Haberiniz Olsun !